EMDR

EMDR is een fijne behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.

In je leven kun je veel dingen meemaken die een grote invloed hebben. Veel ervan zul je zelf verwerken, maar sommige gebeurtenissen zijn te heftig om te verwerken. Dan sla je ze op en dit resulteert vaak tot allerlei angsten. Hierdoor word je belemmerd in je leven, waardoor je niet de dingen kunt doen die je graag zou willen doen. 

EMDR is ontwikkeld om onverwerkte gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is ook bekend  dat EMDR heel goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten.  Zoals bijvoorbeeld het oplossen van vliegangst, angst om auto te rijden en andere angststoornissen.

Resultaat EMDR

Het resultaat van behandelingen met EMDR is dat de herinnering aan de gebeurtenissen hun emotionele lading verliest. Je vergeet niet wat er is gebeurd, maar je kunt er makkelijker naar kijken en mee omgaan. 

Voordelen EMDR

Voordeel van EMDR is dat je niet heel veel hoeft te praten. Er zijn dus ook geen urenlange gesprekken nodig. 

Intake-gesprek

Tijdens onze eerste kennismaking leren we elkaar kennen en dan kan ik een goede inschatting maken over de vervolgbehandeling(en).