Gesprekstherapie

Bij de gesprektherapie die ik doe, hanteer ik als uitgangspunt dat mensen zelf de kennis in huis hebben om oplossingen te vinden voor hun problemen.

Het doel van de therapie is om al pratende heel gedetailleerd allerlei kanten van het onderwerp in beeld te brengen zodat er steeds meer helderheid ontstaat. Je krijgt wat men noemt een ‘helicopterview’; je kunt het probleem vanuit een hoger niveau zien.

Dit gebeurt doordat ik vragen stel over de gevoelens en gedachten die je op dat moment hebt. Hierdoor wordt je steeds bewuster van allerlei kanten van je ‘probleem’ en vooral van de kern waar het om draait.

Dankzij de inzichten die je zo krijgt, wordt het probleem duidelijk en lost het zich vaak vanzelf op of je ziet manieren waarop je het zelfstandig verder kunt aanpakken.

Jij bepaalt zelf welk onderwerp je in zo’n gesprek wilt uitdiepen en ook wanneer en hoe vaak je afspraken wilt.

Je wordt nooit onder druk gezet om iets te antwoorden dat je niet kunt of wilt zeggen. Je hoeft ook niet te praten over iets waar je niet over wilt praten. En je kunt er ook over praten met me zonder dat je me alle details geeft. Dat is allemaal prima.

In de gesprekken richt ik me meer op de gedachten en gevoelens die je op dat moment ervaart en niet zozeer op (de details van) het verhaal wat je verteld.

Prijzen:

Intakegesprek: 75 euro

vervolg: 65 euro per sessie.


Wat Merk je als Resultaat :

Tevreden met Jezelf

​Je bent weer tevreden met jezelf en met je eigen lichaam.

Je Straalt Weer!

Door je verhoogde zelfvertrouwen straal je als nooit tevoren. Je onderneemt weer nieuwe dingen, durft uit je comfortzone te stappen.

Je Durft Meer

Je gaat er weer op uit, ook al is het in je eentje. Je draait er je hand niet voor om om ergens alleen op af te stappen.

Je Geeft Je Mening

In tegenstelling tot voorheen durf je duidelijk voor je eigen mening op te komen en die kenbaar te maken.

Je Besteedt Je Tijd Zinvol

Je Doet Weer Iets Zinvols met je tijd.

Je Kunt Makkelijker Nee Zeggen

Doordat je leert wat je wel en niet wil, kun je veel makkelijker Nee zeggen. En voor jezelf kiezen.